ISSN  2617-863X eISSN 2617-8648

Видається з 2018 року.

Проблематика: Висвітлення актуальних проблем та пошук шляхів їх вирішення в галузі економіки та фінансів.

Видавець: Київський університет імені Бориса Гринченка

Засновник: Європейська Асоціація Економістів

Періодичність: 2 рази на рік.

Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ 23435-13275 Р від 02.07.2018 р.

Категорії читачів: науковці, науково-педагогічні працівники, викладачі, які публікують оригінальні наукові та професійні статті, огляд статей та досліджень. Інструкції для авторів.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ:  Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються безстроково, відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.

Поштова адреса: 02137, м.Київ, вул. Г.Ващенка, буд. 3, оф. 240

Відповідальний секретар: Лойко Дар'я Миколаївна кандидат економічних наук, доцент, докторант

Email: editor@eae.com.ua;  Телефон: +38 063 727 88 77